Dominikanie Kraków

  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie
Rozmiar czcionki: A A A

Aktualności

 

17-10-2010

Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie

Dominikański Instytut Historyczny oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują konferencję naukową zatytułowaną: „Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia”. Zainteresowanych historią krakowskich dominikanów zapraszamy w dniach 20-22 października. Szczegółowy program można znaleźć na plakatach i na naszej stronie internetowej.

Środa, 20 X 2010
Kapitularz oo. Dominikanów w Krakowie
(ulica Stolarska 12)
I sesja: 9.00-10.30
Powitanie uczestniów sesji.
dr Marcin Szyma, Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów – bilans i perspektywy badań.
mgr Marcin Ciba, Klasztor nie do końca poznany. O najnowszych odkryciach w krakowskim klasztorze Dominikanów.
dr Dariusz Niemiec, Kościół i wirydarz klasztoru oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych z 2010 r.

Przerwa

II sesja: 11.00-12.30
mgr Iwona Kęder, Z dawnej ikonografii kościoła Dominikanów w Krakowie.
dr Romuald Kaczmarek, Portal zachodni kościoła Dominikanów w Krakowie.
mgr Jakub Adamski, Sieciowe sklepienie w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie.
dr Tomasz Ratajczak, Schyłek średniowiecza w architekturze krakowskiego klasztoru Dominikanów.
mgr Waldemar Komorowski, Klasztor Dominikanek przy ulicy Stolarskiej w Krakowie. Historia i architektura.

Przerwa

III sesja: 14.00-15.30
dr Maciej Zdanek, Kaplice i ołtarze w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII wieku.
dr Agnieszka Madej-Anderson, Obraz i przestrzeń sakralna. Późnośredniowieczne tablice i nastawy ołtarzowe krakowskiego kościoła Dominikanów.
mgr Krystyn Kozieł, dr hab Andrzej Włodarek, Kaplica Lubomirskich i jej ostatnia konserwacja.
dr Dariusz Galewski, Kaplica św. Dominika w Bolonii i jej wpływ na architekturę środkowej Europy – wybrane zagadnienia.

Przerwa

IV sesja: 16.00-17.30
dr hab. Marek Walczak, Obraz "Wizja św. Jacka" w Odrowążu jako "vera effigies" pierwszego polskiego dominikanina.
dr Katarzyna Brzezina, Z dziejów barokowego ołtarza św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.
prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Dar Krystyny Lotaryńskiej dla kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.
mgr Michał Hankus, Uroczystości ku czci św. Jacka w Lizbonie w roku 1594 wg relacji Pedro de Mariza.

Czwartek, 21 X 2010
Kapitularz oo. Dominikanów w Krakowie
(ulica Stolarska 12)

I sesja: 9.00-11.00
dr Kamila Follprecht, Miejskie własności krakowskich dominikanów czyli o kamienicach czynszowych.
mgr inż. arch. Magdalena Goras, mgr Joanna Hiżycka, Rozpoznanie badawcze nieznanych pomieszczeń pomiędzy korytarzem furty klasztornej a kaplicami Jezusa Ukrzyżowanego i Marii Magdaleny.
dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, dr Dariusz Niemiec, dr Marcin Szyma, III wirydarz klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań.
dr Michał Wardzyński, Cztery XVII-wieczne kaplice krakowskiego kościoła Dominikanów jako przykłady współpracy kamieniarzy z Krakowa, Pińczowa, Chęcin i Dębnika. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa.
dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, Piece w klasztorze Dominikanów w Krakowie. Badania 2009-2010.

Przerwa

II sesja 11.30-13.00
mgr Halina Rojkowska, Dzieje cmentarza przy kościele Dominikanów i ulicy Dominikańskiej.
mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska, Krakowskie "Campo Santo" – geneza przypadkowa.
dr Tomasz Gałuszka OP, Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Nagrobek Prospera Provany - wybitne dzieło krakowskiej rzeźby schyłku XVI wieku.

Przerwa

III sesja: 14.30-16.00
dr Dariusz Niemiec, Późnoromańskie i gotyckie płytki posadzkowe z klasztoru Dominikanów w Krakowie.
mgr Dobrosława Horzela, Uwagi o kilku późnogotyckich rzeźbach z kościoła Dominikanów w Krakowie.
dr Wojciech Walanus, Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
dr Anna Dettloff, XVIII-wieczne rzeźbiarskie wyposażenie kościoła Dominikanów.
dr Urszula Bęczkowska, Pomnik generała Skrzyneckiego w kościele Dominikanów w Krakowie.

Przerwa

IV sesja: 16.15-17.30
mgr Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego.
Aleksandra Nowak, O inspiracjach i źródłach ikonograficznych dla retabulum dominikańskiego kilka uwag.
mgr Anna Borowska, mgr Agnieszka Radwańska, Konserwacja ołtarza dominikańskiego.

Piątek 22 X 2010
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ulica Grodzka 53
(sala nr 39)

I sesja: 9.00-11.00
mgr Krzysztof Czyżewski, Wczesnorenesansowy obraz Koronacja Marii w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
mgr Jerzy Żmudziński, "Opus vitae" Tomasza Dolabelli w krakowskim kościele i klasztorze Dominikanów.
mgr Urszula Stępień, Z badań nad twórczością malarską Antoniego Nozeniego.
dr Michał Kurzej, Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie.
mgr Marek Miławicki: Angelik Drewaczyński OP, XIX-wieczny malarz dominikański.
mgr Tomasz Szybisty, Dziewiętnastowieczne witraże kościoła Dominikanów w Krakowie.

Przerwa

II sesja: 11.30-13.00
dr Anna Markiewicz, "Aniołków dwa srebrnych i ornat ze złota szyty". Inwentarz zakrystii kościoła Dominikanów w Krakowie z 1653 r.
dr Kamil Kopania, "I zabijali trzaski za paznokcie Jezusowi u ręku i u nóg, aby tem większą mekę cirpiał." Charakterystyka oprawców Chrystusa w „Rozmyślaniach dominikańskich”.
mgr Justyna Kuska, "Missale Wratislaviense" (APDom 88L) ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów przy kościele Świętej Trójcy w Krakowie.
mgr Katarzyna Moskal, "Memento Ludovice". Szaty liturgiczne z kościoła Dominikanów w Podkamieniu.

Przerwa

III sesja: 14.30-16.00
mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr hab. Marek Walczak, Wizerunki i kult Iwona Odrowąża w krakowskim klasztorze Dominikanów.
dr Paweł Dettloff, Działalność fundacyjna przeora Jana Morskiego OP.
mgr Anna Pawłowska, Retoryka sztuki. Rola fundacji artystycznych w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów w dobie potrydenckiej reformy Kościoła.
mgr Krystyna Czerni, Wyspa wolności. Mecenat artystyczny krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów w czasach PRL-u.

przerwa

IV sesja: 16.30-18.00
mgr Ita Stec, Problematyka ratowania zdegradowanego podobrazia drewnianego, na przykładzie epitafium Hieronima Golińskiego z 1603 roku ze zbiorów OO. Dominikanów w Krakowie.
dr Barbara Ciciora, Prace restauracyjne w kościele i klasztorze Dominikanów w Krakowie w kontekście poglądów Jana Matejki na konserwacje i dekorację zabytków średniowiecznych.
dr hab. Andrzej Włodarek, Działaność Zygmunta Hendla u dominikanów krakowskich.
mgr Krystyn Kozieł, Interdyscyplinarny charakter prac konserwatorskich na przykładzie prac przy elewacjach kościoła Świętej Trójcy w Krakowie.

dr hab Marek Walczak, Podsumowanie obrad i zamknięcie sesji.
 

Zobacz pozostałe wpisy
Venti - Agencja Interaktywna