Dominikanie Kraków

  1. Strona główna
  2. Dominikanie
Rozmiar czcionki: A A A

Dominikanie

Dominikanie na świecie

Wiek XIII to dla Kościoła czas wielkich przemian, czas kryzysów i prób odnowy. To okres trudny, ale obfitujący jednocześnie w wiele pozytywnych wydarzeń i inicjatyw. W takim właśnie kontekście powstaje Zakon Braci Kaznodziejów. Założycielem Zakonu jest święty Dominik de Guzman (1170 - 1221), który poprzez swoje działania odpowiada na potrzeby ówczesnego Kościoła dotyczące posiadania wykształconych i doświadczonych kaznodziejów teologów, którzy żyjąc wskazaniami Ewangelii i duchem pierwszych apostołów głosiliby Słowo Boże.

Św. Dominik powołał do istnienia zakon, który łączył kontemplację z apostolstwem. Regułę, wedle której żyją bracia, zaczerpnął od świętego Augustyna, która stała się podstawą wszelkich praw Zakonu. Oficjalne zatwierdzenie dla swego Zakonu Kaznodziejskiego uzyskał Dominik 21 stycznia 1217 roku, w Rzymie, z rąk Papieża Honoriusza III. Podobnie jak wszystkie wspólnoty zakonne, tak i braci obowiązują śluby składane na ręce przełożonych, poprzez które w sposób całkowity poświęcają się Bogu i Zakonowi ślubując posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.

W ciągu wieków Zakon Kaznodziejski wydał wielu wielkich i znanych świętych, m.in. św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Jacka, św. Katarzynę ze Sieny, bł. Fra Angelico, Jana Taulera, Mistrza Eckharta, papieża Piusa V, bł. Czesława, bł. Michała Czartoryskiego.

Dominikanie w Krakowie

Do Krakowa dominikanie przybyli w 1222 roku dzięki zabiegom i staraniom ówczesnego biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Bezpośrednim założycielem Polskiej Prowincji Dominikanów jest święty Jacek Odrowąż (1176 -1257), który swój habit zakonny przyjął z rąk świętego Ojca Dominika. Od samego początku pobytu w Krakowie bracia dominikanie przez przykład swego życia, liturgię, głoszenie Słowa Bożego i studium wpisują się w historię tego miasta.

Obecnie w naszym klasztorze zamieszkuje ponad 100 braci, z czego ponad 70 to bracia studiujący teologię, nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

Przy naszym klasztorze działa min. duszpasterstwo akademickie Beczka, duszpasterstwo młodzieży Przystań, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych i różne inne duszpasterstwa i instytucje. Jest to również miejsce spotkań różnych wspólnot krakowskich; miejsce promocji kultury przejawiające się w organizowaniu promocji książek, koncertów, wystaw i różnych dyskusji panelowych.

Venti - Agencja Interaktywna